1. Rezerwację dokonujemy tylko po otrzymaniu zaliczki, której wysokość jest podawana podczas rozmowy telefonicznej (telefon:  665 573 767).
    2. Zaliczkę należy wpłacić w terminie do 3 dni na poniższy nr konta (w tytule przelewu proszę podać dane rezerwującego  oraz termin rezerwacji):

mBank Nr rachunku:

73 1140 2004 0000 3202 7553 8024

Łukasz Kupracz "BALTSIS", ul Nadmorska 27 , 76 - 156 Dąbki - Bobolin

        3. Po otrzymaniu zaliczki w ustalonym terminie wysyłamy pisemne potwierdzenie rezerwacji.Brak wpłaty zaliczki w ustalonym terminie oznacza rezygnację                    z dokonania rezerwacji.

4.W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka nie jest zwracana.